Läcktätning under drift

Vi hjälper dig undvika kostsamma produktionsstopp på din industri

Läcktätning under drift

Ett stopp i produktionen på en industri innebär en enorm kostnad varje timme fabriken tvingas står stilla. Läcktätning under drift innebär att vi genomför vårt arbete utan att behöva stoppa flödet och ta bort trycket från systemet. Vår tätningsteknik gör att fabriken kan fortsätta köra fram tills nästa planerade servicestopp där vår tätning sedan kan tas bort och den trasiga delen kan bytas ut. Vi kan täta läckage beståendes av olika sorters media, som når upp till ett tryck på 600 Bar och 950 grader Celsius.

Engineering, innovation & säkerhet

Då varje läcka är unik skräddarsyr vi alla våra tätningskonstruktioner och designar dem specifikt för varje enskilt fall. Majoriteten av våra konstruktionen utgörs av det vi kallar för klammor eller boxar. Vårt team består av utbildade ingenjörer och erfarna tekniker som tillsammans utvecklar och förnyar varje konstruktion. Vi strävar efter att använda den senaste tekniken och ständigt utveckla våra processer, metoder och innovationer. Vi är proffs inom vårt område och säkerheten är av högsta prioritet då vi utför vårt arbete i högriskområden. Våra tekniker genomför alltid omfattande riskanalyser innan arbetet påbörjas.

Läcktätning enligt WECL

Uppmätningsmetoder

Det första steget när en läcka uppstår är att vi besöker anläggningen för att mäta läckageområdet och kontrollera omgivningen. Vi anpassar vår mätmetod beroende på förutsättningarna och kan utföra mätningen antingen manuellt eller digitalt tack vare vår unika 3D – scanningsutrustning.

Design & Engineering

Våra ingenjörer börjar designa tätningskonstruktionen samma dag som uppmätningen genomförs av teknikern. Varje design skapas från grunden och är specifikt anpassad till varje case och dess förutsättningar. Vi beräknar samtlige konstruktionen utefter tryck, temperatur, miljö & media och genomför FEM-analyser för att säkerställa hållfastheten på våra designs.

Verkstad

Vårt mål tillsammans med vår lokala verkstad Montagetjänst i Forshaga är att ha så kort ledtid som möjligt från uppmätning till installation. Tack vare vårt goda samarbete och deras förmåga att ta emot ritningar med kort varsel klarar vi att korta ledtiderna. Ledtiderna varierar från fall till fall och presenteras för kunden så fort verkstaden gjort sin bedömning. 

Installation & Dokumentation

Vi ser till att installera konstruktionen så fort den är färdig hos verkstaden. Det finns också många fall där våra tekniker kan lösa problemet direkt på plats vid uppmätningen, utan behov av en specialdesignad klamma eller box.

Efter avslutad installation får du som kund en teknisk rapport med detaljerad information från början till slut av projektet.

Vårt sätt att arbeta

Med sin långa erfarenhet gör vår personal en bedömning av läckans omfattning och vilka åtgärder som är nödvändiga samt inom vilken tidsram. Vi ser alltid till att anpassa vårt arbete utefter ärendet oavsett tid på dygnet och vilken dag.

Läcktätning & hållbarhet

Genom att täta läckorna under drift och hålla produktionssystemet intakt skyddas miljön från eventuella skadliga utsläpp. Vi på WECL arbetar ständigt med att skydda miljön. Detta genom att öka livslängden på komponenterna i anläggningen och därigenom minska onödig reproduktion av nya komponenter.

Hållbara samarbeten

Vi samarbetar främst med lokala verkstäder och leverantörer vilket är fördelaktigt både för miljön och minskade ledtider. Andra leverantörer vi väljer att samarbeta med arbetar enligt detaljerade hållbarhetsmål – och policyer och har skrivit under vår code of conduct för att säkerställa att de arbetar på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Unik teknik

Vi vill alltid erbjuda våra kunder den absolut senaste tekniken och bästa servicen. Utöver våra egna konstruktioner samarbetar vi med en rad välkända leverantörer inom tätningsbranschen. HERMETICA är ett exempel på en unik högteknologisk tätningsklamma tillverkad i 100% certifierat europeiskt rostfritt stål. En enkel och lätt lösning att montera även i stora diametrar, med minimal vikt och med få skruvar. 

Sammanfattning av vår process

En läcka har uppstått

Kontakta oss så snart du upptäcker en läcka någonstans i ert system. Vi har jour 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

Uppmätning

Våra tekniker tar sig till läckan, utför en detaljerad riskanalys och gör en uppmätning av området. De bedömer om vilken tätningslösning som är nödvändig.

Engineering

Våra ingenjörer gör alltid beräkningar och hållfasthetsanalyser av konstruktionen och ser till att verkstaden har ritningen så snart som möjligt.

Installation

Vi ser till att installera konstruktionen så fort den är klar på verkstaden!

Dokumentation

Vid varje genomfört projekt lämnar vi en detaljerad teknisk rapport på vårt utförda arbete.

Kontakta oss

Vi ser till att svara inom 24 timmar. Vid akuta ärenden nås vi på +46 54 18 18 88.