Tjänster

Vi erbjuder flertalet olika tjänster inom industrin

Hur kan vi hjälpa er?

Läcktätning

Vi är specialister som tillsammans har över 70 års erfarenhet på att utföra läcktätningsarbete under drift. Med jour dygnet runt och personal runt om i Sverige kan vi snabbt åtgärda ert läckage.

3D-scanning

Behöver du nytt underlag för ett befintligt objekt? Med hög kvalité och noggrannhet erbjuder vi kompletta tjänster inom 3D scanning.

Mobil Bearbetning

Mobil bearbetning utförs direkt hos kund med samma noggranhet som i verkstaden. Tack vare den mobila utrustningen undviks onödiga demontage och transporter.

Hjälp & Support

Om du har några frågor kring våra tjänster, hör gärna av dig!

Dokumentation

Vi erbjuder alltid fullständig dokumentation av våra tjänster. Exempelvis rapporter, FEM-analyser och ritningsunderlag.

Jour 24/7

Ring oss när som helst, vi har jour dygnet runt.